Ինչպես էլ զարդարես՝ մեղքը մնում է մեղք

656

Մեկնաբանություններ