Միտքը սահմաններ չունի

458

«Միտքը սահմաններ չունի: Այն տեսնում է ավելին, քան հասանելի է հայացքին, և փնտրում է տրամաբանություն և կարգ ամեն բանում, ինչը շրջապատում է իրեն, այն իշխում է ամեն բանի վրա» (Շեքսպիր):

«Միտքը կատարելագործումը մարդու մեծագույն զբաղմունքն է: Մնացած բոլոր ձգտումները, նպատակներն ու ծրագրերը, անկախ այն բանից, ի զորու՞ ենք մենք դրանք իրականացնել, դրա հետ համեմատած պարապ զբաղմունքներ են» (Պլինիոս):
Միտքը ղեկավարելու սկզբունքներից մեկն ասում է. «Մեր միտքը արժ ստացվածք է, և այն մշտապես իմաստուն խնամքի կարիք ունի»: Ամեն բան, որ տեղի է ունենում, նրանից է սկիզբ առնում:

Գիտակցության մեջ են ծնունդ առնում բոլոր մեծ գաղափարները: Ցանկացած հաջողություն և ցանկացած անհաջողություն ծնվում ու աճում են գիտակցության մեջ: Այնտեղ են տեղի ունենում բոլոր ճակատամարտերը, այնտեղ են իրականանում հաղթանակները և պարտությունները: Մեր գիտակցությունը մեծ գաղափարների, ձեռքբերումների, երազանքների, ձգտումների ու հայտնությունների օրրանն է:

Միջազգային աստվածաշնչյան քոլեջ

Մեկնաբանություններ