Սաղմոս 20.7-8

755

Ոմանք կառքերով եւ ոմանք ձիերով են պարծենում, բայց մենք մեր Տեր Աստծու անունը կհիշենք։ Նրանք թեքվեցին եւ վայր ընկան, բայց մենք վեր կացանք եւ կանգնեցինք։

Մեկնաբանություններ