Կողոսացիս 3․16

529

Քրիստոսի խօսքը բնակուի ձեր միջումն առատապէս ամեն իմաստութիւնով. Իրար սովորեցրէք եւ խրատեցէք, սաղմոսներով եւ օրհնութիւններով եւ հոգեւոր երգերով եւ շնորհքով  օրհներգեցէք Տիրոջը ձեր սրտերումը։

Մեկնաբանություններ