Փիլիպպեցիներին 4:6

880
Philippians 4:6

Ոչ մի բանի մասին մի՛ մտահոգվեք, այլ թող ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով և գոհությամբ՝ ձեր խնդրանքները հայտնի լինեն Աստծուն:

Մեկնաբանություններ