Մատթեոս 7։21

868

Ոչ թե ամեն ոք, որ Ինձ «Տե՛ր, Տե՛ր» է ասում, պիտի մտնի երկնքի թագավորությունը, այլ նա, ով կատարում է Իմ Հոր կամքը, որ երկնքում է:

Մատթեոս 7։21

Մեկնաբանություններ