Պատմությունը գտնվում է Աստծո լիիրավ հսկողության տակ

447

Պատմությունը գտնվում է Աստծո լիիրավ հսկողության տակ: Պատմության մեջ պատահականություններ չեն լինում։

Աստված կառավարում է պատմությունը և եթե Նա թույլ է տալիս, որ կոնկրետ մարդու կամ մի ողջ ժողովրդի կյանքում տեղի ունենա որոշակի իրադարձություններ, ապա դրանք տեղի են ունենում Նրա լիիրավ և կատարյալ կամքով։ Օրինակ` Աստված պատասխանեց Իսրայել ժողովրդի թագավոր ունենալու խնդրանքին, սակայն Իր արդար դատաստանի արդյունքում ուղարկեց բաբելոնյան զավթիչներին։ Աստվածը գերիշխան է Իր գործողությունների մեջ`դրսևորելով Իր աստվածային բնույթն ու միաժամանակ ցույց տալով մեզ մարդու բնույթը։

Ամեն անգամ, երբ Հին Ուխտին վերաբերվող հարցեր են ծագում(օր`.ինչո՞ւ)հնազանդվեք ճշմարտության մեջ, քանի որ Աստված համարվում է ամբողջ պատմության Աստվածը, որտեղ յուրաքանչյուր իրադարձությունը տեղի է ունենում Նրա կատարյալ նպատակները իրագործելու համար։

Միջազգային աստվածաշնչյան քոլեջ

Մեկնաբանություններ