Փնտրենք Աստծուն ամբողջ սրտով

607

Աստծուն դժվար չէ գտնելը (Երեմ.29։12-13)

1. Նա, ով փնտրում է Աստծուն, անպայման գտնում է ։
Բ. Փնտրեք Աստծուն սրտի ապաշխարությունով (Ղուկ. 5։8)
1. Աստված սա է պահանջում։

Երբ մենք սկսում ենք փնտրել Աստծուն, գիտակցում ենք մեր մեղավորությունը (2Մն. 7։14-15)

1. Մեր աղոթքները լսելի կդառնան, երբ Աստծո բոլոր պահանջները պահպանված լինեն։

Աստծուն մոտենալու ցանկության մեջ մենք զգում ենք մեր մեղավորությունը (2Մն. 7։14-15)

1. Մեռած գործերից մաքրված խիղճը սկսում է ճանաչել մեղքը։
2. Արթնացած խիղճը կհանդիմանի մեզ մեր մեղքերի մեջ։
3. Մեր խիղճը պետք է ազատագրվի Աստծո և մարդկանց հանդեպ ունեցած վիրավորանքից։ Այն պետք է լինի անարատ, անթերի, առանց մեղքի։

Երբ մենք աղաղակում ենք Աստծուն, Նա ներում է մեզ (Եփես. 1։7; 1Հովհ. 1։9)

1. Սուրբ Հոգին կբացվի մեզ։
2. Կյանքի նկատմամբ մեր հայացքները կփոխվեն։
3. Մենք կկերպարանափոխվենք և ավելի կնմանվենք Քրիստոսին։

Միջազգային աստվածաշնչյան համալսարան

Մեկնաբանություններ