Դու ինձ ճանաչեցնում ես կյանքի ճանապարհը

647

Դու ինձ ճանաչեցնում ես կյանքի ճանապարհը. Քո երեսի առջեւ ուրախությունների լիություն կա, եւ քո աջ կողմը՝ քաղցրություններ՝ հավիտյան։
Սաղմոս 16.11

Մեկնաբանություններ