Ուղիղ սիրտը

1084

Ճիշտ հայտնություններ ստանալու համար պետք է մեր սիրտն ուղիղ պահենք:

Ուղիղ սրտով մարդը վատ բանից ճիշտ հայտնություն է ստանում, իսկ ծուռ սրտով մարդը ճիշտ բանից սխալ հայտնություն է ստանում:

Ուղիղ սրտով մարդը տեսնելով ուրիշի սխալը դաս է առնում և կարծես չի էլ հիշում, որ հենց այդ մարդու սխալի վրա դաս առավ, իսկ ծուռ սրտով մարդը տեսնելով նորմալ մարդու՝ մտածում է, որ անհնար է, որ ամեն բան այսքան նորմալ լինի:

Ռաֆայել Հարությունյան

Մեկնաբանություններ