Յոթ փոխանակում Խաչի վրա. Ռոդ Փարսլի

592

Խաչի վրա կատարված յոթ փոխանակումները`

1.Մեր մեղք փոխարինվեց Աստծո արդարությամբ,

2.Մեր ամոթը փոխարինվեց Աստծո Փառքով,

3.Մեր անեծքը փոխարինվեց Աստծո օրհնությամբ,

4.Մեր խոցվածությունը փոխարինվեց Աստծո բժշկությամբ,

5.Մեր աղքատությունը փոխարինվեց Աստծո լիությամբ,

6.Մեր մերժվածությունը փոխարինվեց Աստծո կողմից ընդունվածությամբ,

7.Մեր մահը փոխարինվեց Աստծո կյանքով:

Ռոդ Փարսլի

Մեկնաբանություններ